Loopbaanassessment

Typische vragen bij een loopbaanassessment:

  • Wat zijn de wensen en voorkeuren van de medewerker voor de toekomst?
  • Wat is een goede volgende loopbaanstap?
  • Past straks een leidinggevende functie en wat is daarvoor nodig?
  • In welke werkomgevingen past de medewerker nog meer?
  • Zijn er andere functies die bij de vermogens van de medewerker passen?
  • Waarin kan de medewerker zich ontwikkelen om tot een volgende stap te komen?

Waarom kiezen voor een loopbaanassessment?

Deze assessmentvorm is bedoeld voor medewerkers en werkgevers die een aantal mogelijk nieuwe rollen, functies en werkomgevingen willen onderzoeken. Welke kwaliteiten en talenten zijn aanwezig, wat vraagt aandacht om een juiste volgende stap in de loopbaan te kunnen maken? In welke richting kan de loopbaan het beste voortgezet worden?

Resultaat

Het resultaat van het assessment is een concreet advies voor volgende te zetten stappen in de loopbaan.

Ik breng de ontwikkelbaarheid van medewerkers in kaart op basis van aanleg en ambitie. Het onderzoek naar persoonlijke drijfveren, interesses en affiniteit met beroepsrichtingen geeft ook beeld bij de ontwikkelruimte voor bepaalde functieniveaus.

Aanpak

Op basis van de loopbaanvraag wordt een passend programma voor de assessmentdag samengesteld.

Tijdens de assessmentdag komen de verschillende capaciteiten en interesses aan bod. Via gesprekken, simulatieopdrachten en inventarisaties van interesses, drijfveren en vermogens krijgt de deelnemer een concreet advies over passende functierichtingen, coaching en opleidingen.

Na afloop van het loopbaanassessment

Behalve een voorgesprek en een nabespreking, vindt er na afloop dikwijls een driegesprek plaats tussen deelnemer, leidinggever en mezelf over hoe het advies en de verdere ontwikkeling van de medewerker in praktijk gebracht kunnen worden.

Wil je meer lezen over loopbaanassessments? Kijk dan op deze blog.

Danny Mullenders

Heb je interesse in een loopbaanassessment, of wil je meer informatie? Neem dan contact op!

Contact