Ik heb Danny leren kennen als een empathische, doortastende en gedreven professional met een heldere en realistische kijk op mijn ontwikkelpotentieel. De loopbaangesprekken die ik met Danny gevoerd heb waren uitermate nuttig. Danny was bijzonder goed in staat om tijdens de gesprekken enerzijds te praten, te reflecteren en te anticiperen op het ‘hier en nu’ maar tevens om inzichten over te brengen met betrekking tot de ingevulde vragenlijsten.