Wat voor assessment zijn er?

Er zijn drie soorten assessments: een selectie-assessment, een ontwikkelingsassessment of een loopbaanassessment.

Wat is een assessment?

Een assessment wordt ingezet om na te gaan of persoon, functie en context voor langere tijd bij elkaar aansluiten. Wordt het een gelukkig huwelijk, zeg ik wel eens. Bij assessments staan het menselijk potentieel en de ontwikkelbaarheid van de deelnemer centraal. Startpunt is de combinatie van competenties die de organisatie en functie vragen en de competenties en talenten die de medewerker meebrengt. Is er voldoende aansluiting? Waar liggen ontwikkelgebieden? Wat is de doorgroeiruimte?
 

Karakter van het assessment

Bij AC&T werk ik met verschillende assessments: ontwikkelassessments, selectie-assessments en loopbaanassessments. Uitgangspunt is hetzelfde: de deelnemer op een zo breed mogelijke manier leren kennen. Daarnaast zijn de afzonderlijke assessments gericht op het onderzoeken van specifieke vragen:

 • Bij het ontwikkelassessment staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal,
 • Bij het selectie-assessment gaat het meer om de vraag of functie & organisatie aansluiten bij
  de deelnemer,
 • Bij een loopbaanassessment worden functie- en loopbaanrichtingen afgewogen en in verband gebracht.

Een assessment wordt ingezet om na te gaan of persoon, functie en context voor langere tijd bij elkaar aansluiten. Wordt het een gelukkig huwelijk, zeg ik wel eens.

Typische vragen bij een ontwikkelassessment:

 • Waar liggen vermogens en kwaliteiten van een medewerker?
 • Wat geeft iemand energie en wat kost energie tijdens het werk?
 • Hoe kunnen kwaliteiten, leerpunten en drijfveren benut worden om de persoon te laten groeien en ontwikkelen?
 • Wat is er voor nodig om door te kunnen groeien naar een leidinggevende plek?
 • Wat levert een ontwikkel assessment op?

Typische vragen bij het selectie-assessment:

 • Sluit de persoon aan bij de functie?
 • In hoeverre is er aansluiting tussen organisatie en persoon?
 • Wat zijn persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten?
 • Past de persoon ook op langere termijn bij de organisatie?
 • Waar liggen ontwikkelkansen als de persoon straks is gestart in de functie?
 • Hoe kan een leidinggevende deze persoon straks steunen in de functie?

Typische vragen bij een loopbaanassessment:

 • Wat zijn de wensen en voorkeuren van de medewerker voor de toekomst?
 • Wat is een goede volgende loopbaanstap?
 • Past straks een leidinggevende functie en wat is daarvoor nodig?
 • In welke werkomgevingen past de medewerker nog meer?
 • Zijn er andere functies die bij de vermogens van de medewerker passen?
 • Waarin kan de medewerker zich ontwikkelen om tot een volgende stap te komen?