Assessment

Een assessment wordt ingezet om na te gaan of persoon, functie en context voor langere tijd bij elkaar aansluiten. Wordt het een gelukkig huwelijk, zeg ik wel eens. Bij assessments staan het menselijk potentieel en de ontwikkelbaarheid van de deelnemer centraal. Startpunt is de combinatie van competenties die de organisatie en functie vragen en de competenties en talenten die de medewerker meebrengt. Is er voldoende aansluiting? Waar liggen ontwikkelgebieden? Wat is de doorgroeiruimte?

Karakter van het assessment

Bij AC&T werk ik met verschillende assessments: ontwikkelassessments, selectieassessments en loopbaanassessments. Uitgangspunt is hetzelfde: de deelnemer op een zo breed mogelijke manier leren kennen. Daarnaast zijn de afzonderlijke assessments gericht op het onderzoeken van specifieke vragen:

  • Bij het ontwikkelassessment staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal,
  • Bij het selectieassessment gaat het meer om de vraag of functie & organisatie aansluiten bij
    de deelnemer,
  • Bij een loopbaanassessment worden functie- en loopbaanrichtingen afgewogen en in verband gebracht.

Wil je meer lezen over assessments? Bekijk dan deze blog.

Danny Mullenders

Kan ik jouw assessment vraag beantwoorden? Neem dan contact op!

Contact