Over ontwikkelassessments

Een ontwikkelassessment biedt zicht op sterktes, ontwikkelpunten, motieven, ontwikkelbaarheid en is de aanzet voor een ontwikkelplan.

Wat is een ontwikkelassessment?

Typische vragen bij een ontwikkelassessment:

 • Waar liggen vermogens en kwaliteiten van een medewerker?
 • Wat geeft iemand energie en wat kost energie tijdens het werk?
 • Hoe kunnen kwaliteiten, leerpunten en drijfveren benut worden om de persoon te laten groeien en ontwikkelen?
 • Wat is er voor nodig om door te kunnen groeien naar een leidinggevende plek?
 • Wat levert een ontwikkelassessment op?

De resultaten van een ontwikkelassessment zorgen voor meer werkplezier, ontspannenheid, geluk en effectiviteit van medewerkers in hun werk en interactie met collega’s.

 

Resultaten ontwikkelassessment

Een ontwikkelassessment biedt zicht op sterktes, ontwikkelpunten, motieven, ontwikkelbaarheid en is de aanzet voor een ontwikkelplan. Voor de deelnemer betekent het een vertrekpunt voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Het is meestal ook een startpunt voor coaching of training na het assessment. De resultaten van een ontwikkelassessment zorgen voor meer werkplezier, ontspannenheid, geluk en effectiviteit van medewerkers in hun werk en interactie met collega’s.
 

Een ontwikkelassessment biedt:

 • Een interactieve, uitdagende leerervaring
 • Medewerkers komen tot inzicht en gebruiken dit ontwikkelassessment als basis voor hun ontwikkelplannen
 • Concrete handvatten om zichzelf effectief te ontwikkelen en zelf aan de slag te gaan

 

Aanpak ontwikkelassessment

In overleg met de deelnemer en opdrachtgever wordt de aanpak van het ontwikkelassessment bepaald. De nadruk ligt per definitie op het ontwikkelpotentieel van de medewerker, zowel op korte als op lange termijn.

We stellen een gevarieerd programma samen, afgestemd op de vraagstelling. Meestal bestaat het ontwikkelassessment in ieder geval uit persoonlijkheids- en intelligentieonderzoek op basis waarvan het werk- en denkniveau van de medewerker duidelijk wordt. Ook worden er simulatieopdrachten zoals rollenspellen uitgevoerd en er vindt een diepte-interview plaats. In de rol van psycholoog neem ik afwisselend de rol van deskundige en coach, wat zorgt voor een leer- en inzichtgevende ervaring bij de deelnemer.
 

Na afloop

In concrete bewoording rapporteer ik na afloop op basis van het ontwikkelassessment de inzichten in persoonlijke kwaliteiten, ontwikkelgebieden en functierichtingen. Ook ontvangt de leidinggevende suggesties voor hoe de persoon in kwestie te coachen.

Wil je verder lezen over dit onderwerp? Kijk dan op deze blog.
 

Typische vragen bij een ontwikkelassessment:

 • Waar liggen vermogens en kwaliteiten van een medewerker?
 • Wat geeft iemand energie en wat kost energie tijdens het werk?
 • Hoe kunnen kwaliteiten, leerpunten en drijfveren benut worden om de persoon te laten groeien en ontwikkelen?
 • Wat is er voor nodig om door te kunnen groeien naar een leidinggevende plek?
 • Wat levert een ontwikkel assessment op?

Typische vragen bij het selectie-assessment:

 • Sluit de persoon aan bij de functie?
 • In hoeverre is er aansluiting tussen organisatie en persoon?
 • Wat zijn persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten?
 • Past de persoon ook op langere termijn bij de organisatie?
 • Waar liggen ontwikkelkansen als de persoon straks is gestart in de functie?
 • Hoe kan een leidinggevende deze persoon straks steunen in de functie?

Typische vragen bij een loopbaanassessment:

 • Wat zijn de wensen en voorkeuren van de medewerker voor de toekomst?
 • Wat is een goede volgende loopbaanstap?
 • Past straks een leidinggevende functie en wat is daarvoor nodig?
 • In welke werkomgevingen past de medewerker nog meer?
 • Zijn er andere functies die bij de vermogens van de medewerker passen?
 • Waarin kan de medewerker zich ontwikkelen om tot een volgende stap te komen?