Over selectie-assessments

Bij het selectie-assessment staat vooral de vraag van de opdrachtgever centraal: is iemand geschikt voor een functie en past hij of zij bij de organisatie?

Wat is een selectie-assessment?

Typische vragen bij een selectie-assessment:

 • Sluit de persoon aan bij de functie?
 • In hoeverre is er aansluiting tussen organisatie en persoon?
 • Wat zijn persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten?
 • Past de persoon ook op langere termijn bij de organisatie?
 • Waar liggen ontwikkelkansen als de persoon straks is gestart in de functie?
 • Hoe kan een leidinggevende deze persoon straks steunen in de functie?

Selectie-assessments dragen bij aan een onafhankelijk en objectief beeld van geschiktheid. Of het nou een directiefunctie of operatorfunctie betreft.

 

Waarom kiezen voor selectie-assessment

Bij het selectie-assessment staat vooral de vraag van de opdrachtgever centraal: is iemand geschikt voor een functie en past hij of zij bij de organisatie Selectieassessments vinden doorgaans plaats in het kader van een sollicitatieprocedure. De opdrachtgever krijgt een onafhankelijk advies over iemands sterkten, ontwikkelpunten en geschiktheid tot een functie. Talenten, valkuilen en ontwikkelpunten worden zichtbaar en met deze informatie wordt een verwachting vastgesteld van iemands succes in een functie. De objectieve informatie vermindert blinde vlekken en vergroot het inzicht, nodig voor een juist besluit.
 

Resultaten

Selectie-assessments dragen bij aan een onafhankelijk en objectief beeld van geschiktheid. Of het nou een directiefunctie of operatorfunctie betreft. Ook krijgt de deelnemer inzicht in zijn vaardigheden en ontwikkelpunten. Dit draagt bij een significante verlaging van de kans op een ‘gelukkig huwelijk’ tussen werkgever en medewerker en verhoogt de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.
 

Aanpak selectie-assessment

Afhankelijk van de selectievraag en de zwaarte van de functie wordt een passend assessment programma samengesteld. Onderdelen kunnen zijn: persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitentests, diepteinterview met een psycholoog, mondelinge en schriftelijke simulatieopdrachten.
 

Na afloop van het selectie-assessment

Behalve een voorgesprek en een nabespreking, vindt er na afloop dikwijls een driegesprek plaats tussen deelnemer, leidinggever en mezelf over hoe het advies en de verdere ontwikkeling van de medewerker in praktijk gebracht kunnen worden.

Wil je meer lezen over selectie-assessments? Kijk dan op deze blog.
 

Typische vragen bij een ontwikkelassessment:

 • Waar liggen vermogens en kwaliteiten van een medewerker?
 • Wat geeft iemand energie en wat kost energie tijdens het werk?
 • Hoe kunnen kwaliteiten, leerpunten en drijfveren benut worden om de persoon te laten groeien en ontwikkelen?
 • Wat is er voor nodig om door te kunnen groeien naar een leidinggevende plek?
 • Wat levert een ontwikkelassessment op?

Typische vragen bij het selectie-assessment:

 • Sluit de persoon aan bij de functie?
 • In hoeverre is er aansluiting tussen organisatie en persoon?
 • Wat zijn persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten?
 • Past de persoon ook op langere termijn bij de organisatie?
 • Waar liggen ontwikkelkansen als de persoon straks is gestart in de functie?
 • Hoe kan een leidinggevende deze persoon straks steunen in de functie?

Typische vragen bij een loopbaanassessment:

 • Wat zijn de wensen en voorkeuren van de medewerker voor de toekomst?
 • Wat is een goede volgende loopbaanstap?
 • Past straks een leidinggevende functie en wat is daarvoor nodig?
 • In welke werkomgevingen past de medewerker nog meer?
 • Zijn er andere functies die bij de vermogens van de medewerker passen?
 • Waarin kan de medewerker zich ontwikkelen om tot een volgende stap te komen?