Aanbevolen literatuur

Behalve dat ik schrijf over de psychologie van ons gedrag, lees ik met veel plezier. Afgelopen jaren heb ik genoten van menig boek over psychologische en filosofische thema’s. Ter inspiratie vind je hieronder een aantal boeken waarin je jezelf kan verdiepen. Je kan ze via Bol of Amazon bestellen via de button.

LITERATUUR

of Mice and Men – John Steinbeck

Van muizen en mensen is een novelle van de Amerikaanse schrijver John Steinbeck. Het boek werd gepubliceerd in 1937 en was het eerste werk dat de latere Nobelprijs-winnaar Steinbeck erkenning bracht. Steinbeck schreef het verhaal oorspronkelijk als toneelstuk.

1984 – George Orwell

1984 is een dystopische toekomstroman van de Britse schrijver George Orwell, grotendeels geschreven in de periode 1946-1948 en gepubliceerd in 1949. Orwell presenteert in dit boek zijn visie op de westerse wereld anno 1984.

Tolstoy – Henri Troyat

Leo Tolstoy belichaamt de meest uitzonderlijke tegenstellingen. Hij was een rijke aristocraat die pleitte voor de deugden van armoede en het boerenleven, een vrouwenhater die ‘Anna Karenina’ schreef, en een subliem schrijver die verklaarde: “Literatuur is rotzooi.”

The Gulag Archipelago – Alexandr Solzhenitsyn

De Goelag Archipel is een boek van de Russische schrijver Aleksandr Solzjenitsyn. Het boek gaat in op de dwangarbeid kampen voor dissidenten die strafrechtelijk vervolgd werden in het Sovjet-bewind van de jaren na de Tweede Wereldoorlog.

Beyond Good and Evil – Friedrich Nietschze

Beyond Good and Evil is een filosofisch boek, geschreven door de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche in 1886. In dit boek geeft Nietzsche neutraal en zonder extra verhaallijnen zijn denkbeelden weer over de moraal, de zeden en zijn wereldvisie.

Notes from Underground – Fyodor Dostoevsky

Aantekeningen uit het ondergrondse is een sleutelwerk in het oeuvre van Dostojevski. De schrijver trekt fel van leer tegen wat we tegenwoordig ‘de maakbaarheid van de mens’ noemen.

When Nietschze Wept – Irvin D. Yalom

In 19e eeuws Wenen speelt zich aan drama van liefde, het lot, en wil af te midden van het intellectuele werk dat de eeuw definieerde. Josef Breuer, een van de grondleggers van de psychoanalyse, bevindt zich op het hoogtepunt van zijn carrière. Friedrich Nietzsche, Europa’s grootste filosoof, balanceert op de rand van suïcidale wanhoop, niet in staat een uitweg te vinden voor de hoofdpijn en andere malaises die hem kwellen.

KLINISCHE PSYCHOLOGIE

Genius – Hans Eysenck

Genius: The Natural History of Creativity presenteert een nieuwe theorie over genialiteit en creativities die gebaseerd is op de persoonlijkheidskenmerken van creatievelingen en genieën. Startend met het feit dat genialiteit en creativiteit frequent gelinkt zijn aan psychopathologie, brengt het boek veel verschillende invalshoeken van onderzoek in het onderwerp samen.

Man’s Search for Meaning – Viktor E. Frankl

Psychiater Viktor Frankl’s memoires hebben hun weerklank gevonden in meerdere generaties lezers met zijn beschrijvingen van concentratiekampen en zijn lessen over spirituele overleving. Gebaseerd op zijn eigen ervaringen en die van anderen beargumenteerd Frankl dat we lijden niet kunnen voorkomen, maar dat we kunnen kiezen hoe ermee om te gaan, er betekenis in te vinden, en voort te gaan met hernieuwde doelen.

An Outline of Psychoanalysis – Sigmund Freud

Bestaand uit drie delen, opent “Outline” met een beschrijving van het psychische apparaat, inclusief zijn ruimtelijke indeling en differentiatie in specialisaties. Het ego, welk ontwikkelt door contact met de buitenwereld, probeert de behoeften van de identiteit, het superego en de realiteit met elkaar te verzoenen.

Archetypes and the Collective Unconcious – C. G. Jung

Bundel van essays die het fundament van Jungs psychologische systeem weergeven: over de psychologie van het onbewuste en de relaties tussen ego, het onbewuste en hun originele versies in de appendix.

The Moral Judgement of the Child – Jean Piaguet

Het baanbrekende boek door de een van belangrijkste ontwikkelingspsychologen van deze eeuw beschrijft de evolutie van het morale denken van kinderen van basisschool tot adolescentie, traceert hun concepten van liegen, bedriegen, autoriteit, straffen, en verantwoordelijkheid door belangrijke inzichten te geven in hoe kinderen het verschil tussen goed en fout leren, of juist niet leren.

On Becoming a Person – Carl R. Rogers

In dit boek beschrijft Rogers zijn eigen ervaringen met het helpen van mensen bij het ontdekken van het pad naar persoonlijke groei door het begrijpen van hun grenzen en potentieel. Wat is persoonlijke groei? Onder welke omstandigheden is het mogelijk? Hoe kunnen we elkaar helpen? Wat is creativiteit, en hoe kan het bevorderd worden?

NEUROWETENSCHAPPEN

The Ecological Approach to Visual Perception – James J. Gibson

Dit boek, voor het eerst gepubliceerd in 1974, gaat over hoe we zien: de nabije omgeving (zijn oppervlakken, indeling, kleuren en textuur); waar we in de omgeving zijn; of we bewegen of niet en, als we dat zijn, waar we heen gaan; waar dingen goed voor zijn; hoe we dingen moeten doen (een naald bedraden of autorijden ); of waarom dingen eruit zien zoals ze eruit zien.

LeDoux, J: The Emotional Brain

De wetenschap achter David Goleman’s emotionele intelligentie.

SYSTEEMONTWIKKELING

Enlightenment Now – Steven Pinker

Een kreet om het verdedigen van de waarden van verlichting: wetenschap, reden en humanisme – deze geschetst als deugden die bedreigd worden door fundamentalisme en rechtervleugel populisme. Bill Gates beschrijft het als “mijn nieuwe favoriete boek aller tijden”.

Maps of Meaning – Jordan B. Peterson

Waarom zijn mensen van verschillende culturen en tijden met mythen en verhalen gekomen met vergelijkbare structuren? Wat vertelt deze gelijkenis ons over het brein, moraliteit, en de structuur van de wereld zelf? Jordan Peterson komt met een provocatieve hypothese die de connectie onderzoekt tussen wat moderne neuropsychologie ons vertelt over het brein en wat rituelen, mythen en religieuze verhalen lang beschreven hebben.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Persoonlijke Notities – Marcus Aurelius

Marcus Aurelius, de keizer-filosoof die van 161 tot 180 over het immense Romeinse Rijk heerste, is de laatste grote vertegenwoordiger van de antieke Stoa. In de Persoonlijke notities geeft hij zich rekenschap van zijn idealen en twijfels. Met meer warmte dan je van een stoïcijn zou verwachten, legt Marcus Aurelius de nadruk op de sociale plichten en gevoelens van saamhorigheid die hieruit voortvloeien. Een ander steeds terugkerend thema is de innerlijke vrijheid van de mens. Lichamelijk ongemak en andere tegenspoed hoeven geen vat te hebben op het innerlijk kompas.

12 Rules for Life – Jordan B. Peterson

Op een geweldige, leerzame en amuserende manier onthult Dr. Peterson waarom skateboardende jongemannen en -vrouwen toegestaan moet worden onaangedaan te blijven, welk verschrikkelijke lot individuen die te makkelijk berispen te wachten staat, en waarom je altijd een katachtige zou moeten aaien als je er een tegenkomt in de stad.