Ben ik ontwikkelbaar?

Op dit moment ontwerpen collega’s en ik een workshop voor leidinggevenden en projectmanagers van een multinational. Het moet vooral ervaringsgericht en interactief worden, zodat deelnemers het meest effectief leren en er het meeste uithalen.

Een van de vragen die wij straks met deze projectmanagers gaan verkennen is: welke eigenschappen van mensen zijn ontwikkelbaar en welke niet zozeer? Zodat zij vanuit de antwoorden op deze vragen hun medewerkers gericht kunnen ontwikkelen en coachen.

Bij het beantwoorden van deze vraag Wat Is Ontwikkelbaar? Komen we in de voorbereiding al snel uit bij de oorsprong van menselijke eigenschappen, bij het klassieke nature – nurture (aanleg – opvoeding) debat. Aanhangers van Nature zeggen dat eigenschappen van mensen voortkomen uit aanleg (onze genen). De voorstanders van Nurture vinden dat opvoeding en leefomgeving bepalend zijn. Nature aanhangers zeggen dat eigenschappen beperkt ontwikkelbaar zijn omdat ze in je zitten en vooraf bepaald zijn.

Nurture aanhangers geloven dat eigenschappen goed ontwikkelbaar zijn omdat wij als mensen continu leren en ons aanpassen.

Dus .. Zijn wij nou ontwikkelbaar of niet? Een goed antwoord op deze vraag vinden is een fikse uitdaging, om de simpele reden dat het niet makkelijk te achterhalen is. Wat je kan doen is mensen met identieke genen, die zich in verschillende omgevingen bevinden, met elkaar vergelijken. Of personen met verschillende genen, maar dan opgegroeid in exact dezelfde omgeving. Al vraagt dit nogal verfijnd en uitgebreid onderzoek. Uit wetenschappelijk tweelingonderzoek (gescheiden bij geboorte, leven dus ieder in een andere omgeving, en worden later in hun leven ‘vergeleken’ op eigenschappen) komt naar voren dat eigenschappen verschillen wat betreft ontwikkelbaarheid. En dat nature, nurture en de interactie tussen beiden een rol spelen. Wat mij betreft zijn dit niet echt verrassende conclusies trouwens..

Ok.. En weten we dan welke eigenschappen ontwikkelbaar zijn en welke niet? Het blijkt dat eigenschappen die samenhangen met karakter en intelligentie minder makkelijk te ontwikkelen zijn. In termen van competenties kan je hierbij denken aan conceptueel denken of flexibiliteit.

Beter ontwikkelbaar zijn eigenschappen die samenhangen met gedrag of vaardigheid. Zoals onderhandelen of presenteren.

Het is mooi en leerzaam om bij het voorbereiden van dit soort workshops na te denken over het achterliggende waarom bij gedrag. Eind oktober starten wij onze workshops!

Wat denk jij, welke menselijke eigenschappen zijn ontwikkelbaar, welke niet zozeer, en waarom? 

Deze site bundelt mijn posts en artikelen, geeft zicht op waar ik mijn ideeën vandaag haal en biedt informatie over waarmee ik je kan helpen.

- Danny Mullenders