Jouw welbevinden blijvend vergroten?

Sommigen noemen welbevinden ook wel geluk.

Dat gezegd hebbende, dit welbevinden hoeft zeker niet alleen weggelegd te zijn voor de ‘happy few’. Maar toch, hoe zorg jij dan voor dit welbevinden?

Ik heb onlangs theorie- en praktijkonderzoek gedaan en kwam tot een behapbaar aantal activiteiten die je kan oppakken en – als je volhardend bent – jou helpen om jouw welbevinden een structurele opzwieper te geven.

Kies je eigen reactie in plaats van automatisch reageren. ✔️

Er is ruimte tussen stimulus en respons. De mogelijkheid bestaat (echt waar!) om je eigen reactie te kiezen. En je niet te laten overrompelen door jouw eigen automatische, meer primitieve, responsen. Als je jouw belemmerende overtuigingen kent, en de onderliggende angsten, kan je door gerichte oefening leren je eigen gedrag te kiezen. Het is een uitdaging, ik weet het, maar het gaat je heel veel brengen.

Oefen met mildheid naar jezelf?

De zelfkritische mensen onder ons zijn hard, en eisend, naar zichzelf. De lat ligt altijd hoog, ze vergelijken zichzelf met hoe anderen vandaag zijn, ze vergeten zichzelf te vergelijken met hoe zijzelf gisteren waren. Relativeer jezelf, neem jezelf niet te serieus. Zorg ervoor dat je jezelf waardeert en ruimte gunt om fouten te maken, om te experimenten. Een fout is niet het einde van de wereld, het is een manier om nieuw terrein te verkennen.

Oefen met waardering en dankbaarheid?

Als het jou lukt om dankbaar te zijn, dan heeft dit meerdere krachtige effecten. Ten eerste, het geeft een uitermate goed gevoel dat niet snel uitdooft. En dat goede gevoel verplaats je als het ware naar andere situaties. Ook, als je waarderend bent – en dankbaar naar anderen – dan kan je bogen op de uitgangspunten van de reciprociteit. Wat je aan anderen geeft, dat ontvang je nu of ooit terug. En tenslotte, dankbaarheid maakt nederig. Je focus gaat meer naar het immateriële. De nadruk komt meer op zingeving te liggen dan op het vergaren van fysiek eigendom.

Oefen met mediteren?

Ik denk dus ik ben. Een bekende uitspraak van de filosoof Descartes. Alleen, jij bent niet je gedachten. Jij bent zoveel veel meer. Als het je lukt om zicht te krijgen op je gedachten, de productieve en de niet-productieve dan heb je al een fikse stap gezet. Als het je lukt om jezelf te zien als zoveel meer dan een verzameling gedachten die jou zo af en toe het leven behoorlijk zuur kan maken, dan maak je jouw leven flink lichter. Mediteren is een van de manierern om daartoe te komen.

Focus op positieve prikkels ➕

Emotioneel minder stabiele mensen hebben de neiging om kritisch naar hun omgeving te kijken. En naar zichzelf. En vooral ook de negatieve prikkels die op hen afkomen te benadrukken. De eigen lat ligt hoog, daarmee ook de verwachting richting anderen. Teleurstelling ligt ieder moment van de dag op de loer. Als het lukt om de positieve gebeurtenissen in je leven te benadrukken, die eruit te lichten, dan maak je je ervaringen, en daarmee je leven, een stuk lichter.

Verheugplezier ✅

Heb altijd iets in gedachten dat in de toekomst ligt. Wat jou, en je naasten, plezier gaat bieden. In de huidige tijd is dit extra actueel denk ik. Bijv. ‘binnenkort kan ik weer naar een festival’. Het plezier voorafgaand aan de feitelijke gebeurtenis is zo ontzettend veel waard. Als je jezelf het verheugplezier vooraf gunt door bewust datgeen dat in de toekomst ligt te visualiseren, dan neem je een voorschot op er wat nog gaat plaatsvinden. Probeer het!

Heb anderen lief?

Wees goed voor anderen, help de ander en zet eventueel egoïsme aan de kant. Mensen die anderen helpen ervaren meer kwaliteit van leven en leven daadwerkelijk langer. Aardige dingen doen voor anderen zorgt ervoor dat je niet in je eigen hoofd blijft rondcirkelen, dat het welbevinden van anderen wordt vergroot en geeft je een goed gevoel over jezelf. Altruism is the way to go.

Vergeet je fysieke welgesteldheid niet?

Zoals we allang van een behoorlijk aantal filosofen weten: je kan je lichaam niet los zien van je geest. Die twee gaan samen, onlosmakelijk. Het is nogal moeilijk om psychologisch welbevinden te ervaren als jij niet goed voor je lichaam zorgt. Zo zorgt sporten ervoor dat je humeur verbetert en de kwaliteit van je slaap, waardoor je je emoties beter reguleert en meer welbevinden ervaart.

Deze site bundelt mijn posts en artikelen, geeft zicht op waar ik mijn ideeën vandaag haal en biedt informatie over waarmee ik je kan helpen.

- Danny Mullenders