Wat coaching jou oplevert. Deel 2: De ideale coach!

In dit tweede deel over coaching een kijkje in de keuken van de coach en ik licht een paar aanpakken toe.

Je Ideale Coach

Bij AC&T vinden wij eigenaarschap ofwel zelfregie van de gecoachte essentieel. Dus kies als gecoachte zelf je externe coach, laat je geen coach opleggen door bijvoorbeeld je HR afdeling. Doe dit door zelf op onderzoek uit te gaan naar een coach die bij je past. Dus: ga op intake, schat in of betreffende coach je kan helpen en of er vertrouwen gaat ontstaan. Stel veel vragen!

Het mag best schuren, jullie hoeven niet elkaars vrienden te zijn: zonder wrijving geen glans!

Een coach moet zichzelf als ‘instrument van beïnvloeding’  kunnen inzetten. Dit klinkt een beetje cryptisch, maar deze moet vooral goed oordeelloos kunnen luisteren, de gecoachte kunnen inspireren, om zo te komen tot écht betekenisvolle ontmoetingen en daarmee samenhangend talentontwikkeling van de gecoachte. Een coach moet wat mij betreft de nodige levens- en werkervaring hebben naast theoretische bagage. Met andere woorden: relevante opleidingen én praktijkervaring als coach. Hij/zij moet vooral een sfeer kunnen creëren waarbinnen de gecoachte veilig aan zichzelf kan werken, zonder oordeel en beoordeling. En: de coach moet niet in de valkuil van projecteren stappen (veel praten, weinig luisteren, de eigen ervaring centraal stellen).

Coach zijn is geen beschermd beroep, al is er een aantal opleidingen (de een is stukken beter dan de ander!) die de coach (in spé) kan doorlopen.

Je Coaching Proces

Onafhankelijk van de coaching vraag (als bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling of loopbaanontwikkeling) gaat de gecoachte in diens leerproces meestal van onbewust (on)bekwaam naar bewust bekwaam. Dus inzicht in jezelf en je ontwikkelpunten is de helft van het geleerde! Inzicht wordt verkregen via een eerder assessment en de coach die de spiegel voorhoudt.  En zelfreflectie: AC&T maakt bij aanvang van de coaching gebruik van zelfonderzoek: de gecoachte gaat op zoek naar eigen kwaliteiten en valkuilen, duikt in zowel het hier-en-nu als in het verleden. Onderdeel hiervan zijn gesprekken met goede bekenden in verleden en heden over onder andere: “Waar vindt je mij goed in?” “Wat wens je mij toe?” “Wat is typisch aan mij?” “Welke eigenaardigheden herken je bij mij?” “Als je een grapje over mij zou maken, wat zou dat zijn?” “Welke eerste indruk over mij klopt niet als je mij beter kent?” “Hoe krijg je mij op de kast?” Etc.

Zelfonderzoek is trouwens sowieso een geweldig effectief middel voor eigen inzicht en ontwikkeling, zeker ook als je niet in coaching bent!

Zelfbeeld wordt zo verder aangevuld en ontwikkeld en aangevuld. (H)erkennen van kwaliteiten en ontwikkelpunten vindt soms zeer abrupt plaats via een diepgaande ‘aha erlebnis’: kwartjes vallen ineens, er ontstaat een concreet inzicht. Dikwijls is er sprake van belemmerende gedachten (bijvoorbeeld: “als de ander mij niet aardig vindt ligt dat per definitie aan mij”) en worden coaching methoden gehanteerd om belemmerende gedachten om te buigen in meer productieve en positieve gedachten (“mijn gemoedstoestand staat los van wat de ander van mij zou kunnen denken”), met bijbehorend gedrag. In coaching simuleren wij ook de praktijk van de gecoachte en wordt er concreet geoefend met effectiever gedrag. Vaak nemen we gesprekken met acteur via video op als onderdeel van het zelfonderzoek. Een en ander wordt teruggekeken, de coach stimuleert de gecoachte om de eigen valkuilen te herkennen en met alternatieven te komen. Tussen de coaching sessies zijn er huiswerkopdrachten (bijvoorbeeld oefenen met ander gedrag en daar in de werkpraktijk feedback op vragen: in de praktijk gebeurt het!).

Minimaal tussentijds en aan het einde van de coaching wordt tussen AC&T, leidinggever/HR geëvalueerd.

Tenslotte

Zoals je ziet is coaching ‘niet zomaar even een vaardigheidstraining’, er wordt actief gewerkt aan structurele persoonlijke groei. Methoden die gehanteerd worden variëren van provocatief coachen en rationeel emotieve training tot oplossingsgericht coachen, elementen uit klassieke en operante conditionering en appreciative inquiry. Methoden worden bij ons gekozen op basis van het persoonlijkheidsprofiel van de gecoachte en zijn/haar te ontwikkelen punten. Een personal coaching traject duurt gemiddeld 6 maanden, ruwweg tussen 3 en 9 maanden, afhankelijk van het ‘type’ ontwikkelpunten.

Deze site bundelt mijn posts en artikelen, geeft zicht op waar ik mijn ideeën vandaag haal en biedt informatie over waarmee ik je kan helpen.

- Danny Mullenders